За мен

За мен:

Аз съм християнин,който е посветен на Бог и на Господ Исус Христос.
Повече от 20 години съм християнин и всяка година вярвам,че израствам в пълнотата на Христос.Той ме обучава,помага,учи и пази.
Търся,изучавам повече и повече,защото вярвам,че всеки християнин трябва да бъде ученик на Христос.

Аз вярвам,че:
-Библията е боговдъхновена
-Исус е живял,умрял за греховете ни и възкръснал.И сега е от дясно на Отец.
-Вярвам,че християнството не е ритуали и мъртва религия,а път към взаимоотношение с единственият Бог.Който така възлюби света,че изпрати своят единороден Син,за да не погине нито един,които вярва,но да има вечен живот.
Християнството не е религия а взаимоотношения с Бог! (Йоан 3:16)

-Вярвам,че Бог е загрижен за нас и иска да направи повече от колкото ние искаме или мислим (Ефесияни 3:20)
-Вярвам,че Бог иска да ни даде изобилен живот (Йоан 10:10)
-Вярвам,че Бог е изпратил Светият Дух,за да ни подкрепя,помага,утешава,възстановява.
-Вярвам ,че Исус е единственият път за спасение на всеки човек
-Вярвам в закона за сеене и жътва
-Вярвам,че има вечност, в която ние ще имаме невероятно време с Бог
-Вярвам,че християните трябва да се подкрепят и насърчават взаимно.
-Вярвам,че всеки християнин е посланик на Божието царство.
-Вярвам,че всичко добро идва от Бога,ако не е добро то не е дошло от Бог!